Sevimli Boncuklar Anaokulu " OKULDA KEYİF VAR "

ETKİNLİKlerİmİz


HAKKIMIZDA


 

VİZYONUMUZ
Meraklı, araştırmacı, sorgulayan, yabancı dil bilen, sorumluluk sahibi, teknolojiyi tanıyan, farklılıklara saygılı, çevre bilinci yüksek, özgüvenli, cesur ve başarılı bireyler yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, araştırmacı, sorgulayan, evrensel değerleri bilen, girişimci, sosyal, 21. Yüzyıl becerilerine sahip, kendini ifade edebilen, ülkemizin kültürel değerlerini tanıyan, farklı görüşlere saygılı bir nesil yetiştirmektir.

Fotoğraf Galerisi

EĞİTİM PROGRAMIMIZ


 

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okul öncesi yıllar insan hayatının en özel yıllarıdır. Bu yıllarda atılan temeller geleceğin rotasını belirlemektedir. Çağı yakalayan, küçük yaşlardan itibaren bilimin ışığını keşfeden, oyunu öğrenmenin temeli sayan, özgüvenli, iletişim donanımları yüksek çocuklar yetiştirmek için buradayız. Okul öncesi eğitim programımızda yer alan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ile birlikte Maker Hareketi, Yabancı Dil Eğitimi, Gökkuşağı Modeli, Gamification ( Oyunlaştırma) eğitim uygulamalarımız ve benimsediğimiz eğitim yaklaşımlarımız desteği sayesinde 21. Yüz yılın çocuklarına yol açıyoruz. Sevimli Boncuklar Anaokulu 21. Yüz yıl becerilerini belirleyen ve bu becerileri kazandırmak için eklektik bir eğitim modelini benimseyen yenilikçi bir eğitim kurumudur.
Küreselleşen dünya da hemen her alanda çarpıcı değişiklikler yaşanırken bu değişime ayak uyduracak nesillerin gelişimine imza atıyoruz. 21. Yüzyılın beklentilerine sahip çağın gereklerini yerine getirebilen çocukları yetiştirmek eğitim hedeflerimizin temelini temsil etmektedir.
Okul öncesi yılların öneminin ve değerinin farkında olan Sevimli Boncuklar Anaokulu “ Okulda Keyif Var” diyerek Geleceğin Renkleri çocuklarımızı ağırlamak için  sizleri bekliyor…

REGGİO EMİLİO yaklaşımında, yaparak yaşayarak öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Çocuklar araştıran, üreten ve tahminlerini test eden kişilerdir. Çocuklar duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ( resim, müzik, oyun vb..) ortaya koyabilirler. Bu sayede çocukların özgüvenleri, iletişim becerileri ve yaratıcılıkları desteklenmektedir. Değişime açık ve çocuğun doğasına uygun olan Reggio yaklaşımı çocukların içsel motivasyonunu yükseltmektedir. Aile ve toplum yaklaşımın önemli öğelerindendir, çocuklarla atölye çalışmaları söz konusudur. Çevre öğretmen rolü oynarken program öğrenci merkezli olup eğitimde kalite değişim temeline dayanmaktadır.

PLANLA – YAP- DEĞERLENDİR High/Scope okulöncesi eğitim programı çocuğu merkeze alan bir programdır. High/Scope programının çocuklara etkin öğrenme fırsatları ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi sağlayarak çocuklarda bağımsız düşünme, insiyatif, tutarlılık ve yaratıcılık gibi önemli becerilerin gelişimini desteklemektedir.

21. YY BECERİLERİ
21. yüzyıl için yol haritamız hazır… Sevimli Boncuklar Anaokulu olarak olarak yetiştireceğimiz çocuklarımızın her geçen gün değişen ve gelişen dünyayı yakalayabilmeleri için bu becerilerin temelini atmak eğitim hedeflerimizin içerisinde yer almaktadır. Dünya dillerini konuşan, evrensel değerleri yaşatan, farklılıkları saygı ile karşılayan, akademik ve sosyal becerileri yüksek, oryantasyon gücü kuvvetli çocuklar için 21. Yy becerilerini eğitim programımıza dahil ediyoruz.  
Öğrenme becerileri
Yaratıcılık ve Yenilik
Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
İletişim ve İşbirliği
Çevre konusunda okur yazarlık
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri
Bilgi okur yazarlığı
Medya okur yazarlığı
BİT ( Bilgi, iletişim ve tekonoji) okur yazarlığı
Yaşam ve kariyer becerileri
Esneklik ve uyum sağlama
İnsiyatif alma ve kendini yönetme
Sosyal ve kültürler arası beceriler
Liderlik ve sorumluluk

 

İLETİŞİM